ИМПРЕГНИРАНЕ НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ

ИМПРЕГНАЦИЯТА ЗАЩИТАВА ОТ:

МУХЪЛ
ДЪРВОЯДНИ ГЪБИ
ПЛЕСЕНИ
ДЪРВОЯДИ
ГНИЕНЕ
ТЕРМИТИ
ЗАЩО ДА ИМПРЕГНИРАМЕ ДЪРВОТО?

Дървесината е естествен материал, който може да бъде използван в интериора и екстериора. Необработеният дървен материал с течение на времето е подложен на увреждане, обикновено причинено от насекоми, дървоядни гъби, мухъл, гниене и плесени. Най-застрашени са материалите, които са вградени в екстериора или са в пряк контакт с вода. Ако се третират със средства за профилактична защита, те удължават живота си.

 

КАК И С КАКВО СЕ ИМПРЕГНИРА ДЪРВОТО

В ЕТ ”СТОЯН ДЕЛИЙСКИ”, импрегнирането се извършва чрез метода потапяне, киснене. Осъществява се преминаване на импрегниращия флуид през капилярите в дървото под силата на капилярното просмукване. Така по осмотичен път импрегнантът прониква дълбоко в дървото, като наш партньор е Bochemit.