УСЛУГИ

  • Изкупуване на частни гори.
  • Изкупуване на земеделски земи.
  • Изработване на програми, маркиране, издаване на съпровождащи документи за горски имоти, консултации и други съгласно член 233 от ЗГ.

За повече информация по тези 3 услуги: